Rejestracja

Odpowiedź na prośbę rejestracji otrzymasz mailowo w ciągu 24 godzin od wypełnienia formularza

Nazwa firmy
Pomoc
Wprowadź nazwę rejestrową firmy dla konta głównego.

Dane działalności
Pomoc
Wprowadź dane rejestrowe firmy dla konta głównego. Zwróć szczególną uwagę na poprawność numeru NIP, po aktywowaniu konta nie będzie możliwości jego edycji. Na podstawie numeru NIP zostaną stworzone relacje handlowe z Dystrybutorami.

Arrow Down

Dane kontaktowe
Pomoc
Wprowadź dane kontaktowe, które posłużą do logowania i weryfikacji na platformie.

Na podany adres email zostanie wysłany link aktywacyjny.

Adres rejestrowy
Pomoc
Wprowadź adres rejestrowy firmy dla konta głównego. Adres rejestrowy nie musi być tożsamy z adresem dostaw. Wprowadzenie adresów dostaw będzie możliwe po zalogowaniu na platformie.

Arrow Down

test

Arrow Down

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu M/store i akceptuję zawarte w nim postanowienia oraz zasady korzystania z serwisu M/store, którego właścicielem jest Comp Platforma Usług S.A. z siedzibą w Warszawie. Administratorami danych osobowych w M/store są Comp Platforma Usług S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa (dalej: „Administratorzy”). Oświadczam, że akceptuję przetwarzanie przez Administratorów moich danych osobowych, w celach i na zasadach określonych w Polityce prywatności M/store.

Arrow Down

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących usług i produktów Administratorów oraz obecnych i przyszłych partnerów handlowych Administratorów, których lista dostępna jest dla mnie w M/store.** 

Arrow Down

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Administratorów telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (np. telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Administratorów, systemy automatycznie rozsyłające wiadomości sms, e-mail, inne notyfikacje, w tym push) dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r., poz. 2460). **

Arrow Down

Wyrażam zgodę Administratorom na przetwarzanie w sposób zautomatyzowany moich danych osobowych, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert dostępnych w M/store, prezentowaniu ich w M/store i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez Administratorów. ** 

Arrow Down

Wyrażam zgodę Administratorom na udostępnianie moich danych osobowych (tj. imię i nazwisko, nazwy, adresy pod którymi prowadzę działalność gospodarczą oraz numer NIP) obecnym i przyszłym partnerom handlowym Administratorów, których lista i cele udostępnienia dostępne są dla mnie w M/store. **

* Zgoda obowiązkowa.

** Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jej nieudzielenie może mieć wpływ na zakres dodatkowych funkcjonalności dostępnych w M/store. Każda z powyższych zgód może zostać wycofana w każdym czasie na zasadach określonych w Polityce prywatności M/store.

Sukces

Zgłoszenie wysłane!

Aktualnie sprawdzamy poprawność danych
w Twoim formularzu zgłoszeniowym. Jeżeli
wszystkie dane są poprawne to w ciągu 24 godzin
otrzymasz link aktywacyjny na podany adres email.